HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG


Khóa học Hướng dẫn lập hồ sơ thầu và Đấu Thầu Qua Mạng chuyên nghiệp

 1. Khóa học Hướng dẫn lập hồ sơ thầu và Đấu Thầu Qua Mạng phù hợp với những ai?
 • Theo quy định hiện nay phần lớn các gói thầu đều được tổ chức đấu thầu trên mạng. Do đó khoá học hướng dẫn lập hồ sơ thầu và đấu thầu qua mạng được tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp, nhà thầu, chủ đầu tư nhanh chóng tiếp cận công nghệ mới, làm quen với các thao tác nhằm nhanh chóng làm chủ và làm thành thạo công việc đấu thầu trên mạng. Mang lại hiệu quả cao và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà thầu
 • Thực tế triển khai nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân phụ trách hồ sơ thầu còn nhiều bỡ ngỡ, chưa thành thạo trong việc lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ mời thầu đầy đủ và chuyên nghiệp, tham gia đấu thầu dự thầu và mời thầu trên mạng một cách thành thạo
 • Khóa học được thiết kế phù hợp với:

– Cán bộ, cá nhân tham gia công tác lập hồ sơ thầu (dự thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, tư vấn, phi tư vấn, hỗn hợp …) và thao tác nộp hồ sơ qua mạng đấu thầu quốc gia

– Cán bộ, cá nhân tham gia công tác lập hồ sơ mời thầu và triển khai công tác mời thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

 1. Kết quả đạt được sau khóa học Hướng dẫn lập hồ sơ thầu và Đấu Thầu Qua Mạng:
 • Hiểu được tổng quan về các quy trình đấu thầu, dự thầu, mời thầu
 • Nắm được thành phần cấu tạo và nội dung một bộ hồ sơ hoàn chỉnh của hồ sơ dự thầu, hồ sơ mời thầu
 • Nắm được trình tự thủ tục và cách làm một bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh chuyên nghiệp
 • Thực hành và làm chủ các thao tác công đoạn đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia hiện nay: Đăng ký người dùng, đăng tải hồ sơ, tra cứu kết quả, cách giải quyết các tình huống thường gặp phải …
 • Khóa học giúp học viên nắm được toàn bộ của quy trình dự thầu, mời thầu; biết cách làm hồ sơ dự thầu, mời thầu; làm chủ các thao tác đấu thầu trên mạng.
 • Khóa học cầm tay chỉ việc, thực hành thực tiễn, 70% là thực hành, giúp học viên thành thạo ngay sau khóa học, nhanh chóng áp dụng hiệu quả vào công việc thực tế của mình

Nội dung Khóa học Hướng dẫn lập hồ sơ thầu và Đấu Thầu Qua Mạng chuyên nghiệp

Phần 1: Tổng quan về đấu thầu trong hoạt động xây dựng

 • Tầm quan trọng của đấu thầu đối với chủ đầu tư
 • Tầm quan trọng dự thầu của doanh nghiệp
 • Các hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về đấu thầu
 • Trình tự thực hiện quy trình đấu thầu và đấu thầu qua mạng

Phần 2: Trình tự thủ tục lập HSMT/ E-HSMT

 • Phân tích và xác định các gói thầu trong TMĐT/DT được duyệt
 • Lập, trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT)
 • Trình tự đăng tải KHLCNT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Cách lập HSMT/E-HSMT, trình thẩm định HSMT/ E-HSMT
 • Trình tự đăng tải HSMT/E-HSMT, trình thẩm định HSMT/ E-HSMT

Phần 3: Trình tự thủ tục lập HSDT/E-HSDT

 • Phương pháp đọc dự liệu của HSMT / E-HSMT, làm rõ E-HSMT
 • Nội dung ý nghĩa và cách chuẩn bị các thành phần trong hồ sơ dự thầu
 • Thao tác đăng nhập biểu mẫu dự thầu trên hệ thống mạng
 • Thuyết minh BPTC, tiến độ, giá dự thầu
 • Hoàn thiện HSDT / E-HSDT

Phần 4: Trình tự đăng nhập cơ sở dự liệu E-HSDT trên hệ thống mạng đấu thầu

 • Phương pháp tạo dự liệu của HSMT / E-HSMT trên chứng thư số
 • Đăng nhập chứng thư số
 • Đăng nhập thông tin E-HSDT
 • Kiểm tra, hoàn thiện E-HSDT và nộp E-HSDT trên mạng
 • Xử lý tình huống trong cơ sở dự liệu mạng đấu thầu
 • Rút thầu, bổ sung/ hủy tham dự thầu

Phần 5: Mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 • Đăng nhập chứng thư số BMT
 • Tiến hành mở thầu và công bố kết quả mở thầu
 • Đánh giá E-HSDT, làm rõ E-HSDT
 • Trình thẩm định E-HSDT
 • Thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu

Phần 6: Các tình huống trong đấu thầu trực tiếp và đấu thầu qua mạng

 • Tình huống của BMT
 • Tình huống của nhà thầu
 • Trình tực xử lý tình huống trong đấu thầu

LIÊN HỆ: 0921.586.986 để được tham gia khóa học gần nhất